top of page

Nowoczesne protezy zębowe - Nova strong

proteza zębowa akrylowa całkowita

 Materiał do wykonania protez typu

NOVA STRONG

to wielokrotnie nagradzane tworzywo

lidera niemieckiego rynku materiałów dentystycznych firmy Megadental.

Spis treści

  • Nowoczesne protezy całkowite - materiały nowej generacji do wykonania płyt protez.

  • Protezy całkowite typu NOVA STRONG - w jakich przypadkach wykonać matrycę 3D.

  • Estetyka protez zębowych - czyli dobór odpowiednich

      zębów do protezy całkowitej.

Nowoczesne protezy całkowite  - materiały nowej generacji

do wykonania płyt protez

W przypadku, gdy  stan tkanki miękkiej w jamie ustnej ma prawidłowy wygląd - jej napięcie, prężności oraz nawilżenie zbliżone są do idealnego

i nie obserwujemy żadnych zmian chorobowych czy jakichkolwiek nieprawidłowości stanu błony śluzowej

wtedy najważniejszym elementem odpowiadającym za prawidłowe utrzymanie protezy ma wykonanie jej z najwyższej jakości materiałów.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na prawidłowe przyssanie protezy jest jej idealne przyleganie, co zapewniają nowoczesne akryle nowej generacji do wykonania płyt protez np. w protezach typu NOVA STRONG

 

Znajomość nanotechnologii pomogła producentowi przy opracowaniu tego drobnoziarnistego polimeru, którego pojedyncze mikroperełki tworzą bardzo gęstą strukturę. Ta cecha i niewielka ilość monomeru oznaczają niezwykle dużą dokładność pasowania, ponieważ mniej monomeru oznacza też mniejszy skurcz.

Dzięki temu że skurcz polimeryzacyjny jest niewielki protezy całkowite zębowe wykonane z tego typu tworzywa cechuje doskonałe dopasowanie i tym samym mocniejsze przyssanie do podłoża.

Twardość jest pięcikrotnie wyższa od tradycyjnych akryli dentystycznych co oznacza protezę zębową bardziej odporną na złamania.

Dodatkowo jednorodność struktury materiału daje możliwość idealnego wypolerowania protezy na wysoki połysk, przez co płytka nazębna

osadza się znacznie wolniej. Nowoczesna technologia polimeryzacji uniemożliwia pojawienie się monomeru resztkowego dzięki temu uzyskujemy biozgodną, nieuczulająca protezę całkowitą.

kopia protezy zębowej 3D

Projektowanie wsparte matrycą 3D

gwarantuje doskonałą

adaptację nowych protez.

Protezy całkowite typu NOVA STRONG - w jakich przypadkach

wykonać matrycę 3D

Wykonanie nowych protez całkowitych to właściwy  moment do poprawienia estetyki  nowego przyszłego uśmiechu.

Jeśli podczas wykonywania nowych protez zębowych damy możliwość pacjentowi indywidualnego dobrania koloru i fasonu zębów wpłynie to niewątpliwie na podniesienie komfortu użytkowania takiego uzupełnienia.

Dodatkowo należy poznać historię doświadczeń, jakie zebrał pacjent

z wcześniej wykonanymi protezami, zwracając uwagę na to,

czy dobrze się czuł w starych protezach.

Podczas wywiadu należy przeanalizować możliwość wykonania matrycy 3D dotychczasowych protez, co umożliwi odtworzenie warunków zgryzowych do których pacjent przyzwyczajony jest od wielu lat.

Nowe uzupełnienie zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem matryc 3D starych protez w znacznym stopniu skraca proces adaptacji pacjenta do nowej pracy.

W porównaniu z tradycyjnym materiałem akrylowym, 

tworzywo stosowane w Nova strong

cechuje wysoki stopień wytrzymałości na zginanie.

 nowoczesne protezy zębowe całkowite
 nowoczesne protezy zębowe całkowite
 nowoczesne protezy zębowe całkowite
 nowoczesne protezy zębowe całkowite
 nowoczesne protezy zębowe całkowite
 nowoczesne protezy zębowe całkowite

Estetyka protez zębowych - czyli dobór odpowiednich

zębów do protezy całkowitej

Przy wykonaniu protez wysokiej jakości , poza nowoczesnym tworzywem na płytę protezy należy użyć także zębów o najwyższych parametrach takich jak, twardość, homogenność oraz wysoka estetyka.

Twardość, to długie użytkowanie protezy bez nadmiernego starcia zębów,

co pozwoli na utrzymanie stabilnej długoczasowej wysokości zwarcia. 

Homogenność, to cecha materiału twardego o wysokim połysku odpornego na osadzanie się płytki nazębnej.

Estetyka, to zęby maksymalnie dopracowane pod względem kształtu anatomicznego i efektu przenikania światła (fluorescencji) podobne

do zębów naturalnych.

Zęby akrylowe do protezy zębowej
zęby do protezy zębowej

fabryczne zęby akrylowe, trójwarstwowe z efektem fluoroscencji

Proteza zębowa akrylowa - ilość wizyt, wykonanie

Podczas pierwszego spotkania  w gabinecie stomatologicznym dentysta  ocenia warunki podłoża protetycznego, analizuje historię doświadczeń, jakie zebrał pacjent z wcześniej wykonanymi protezami.

Podczas wywiadu należy przeanalizować możliwość wykonania matrycy 3D dotychczasowych protez, co umożliwi odtworzenie warunków zgryzowych, do których pacjent przyzwyczajony jest od wielu lat.

Nowe uzupełnienie zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem matryc 3D starych protez w znacznym stopniu skraca proces adaptacji pacjenta do nowej pracy.

  Kolejną czynnością jest pobranie wycisków ,na bazie których technik dentystyczny w laboratorium protetycznym  przygotowuje łyżki indywidualne i  wzorniki zwarciowe.

Na drugiej wizycie dentysta  ustala się wysokość zwarcia i pobiera wyciski czynnościowe i ponownie odsyła  do laboratorium, gdzie technik protetyk przygotowuje woskową płytę protezy z ustawionymi zębami akrylowymi.       Trzecia wizyta to przymiarka symulacji pracy w wosku i wykonanie ewentualnych koniecznych korekt , po czym  praca protetyczna  wraca do laboratorium.                     

Ostatnia wizyta na tym etapie to korekty zwarciowe i oddanie  pacjentowi  wykończonej pracy protetycznej.                                                                         

Po kilkudniowych testach nowych protez zębowych z reguły konieczne jest spotkanie   kontrolno-korekcyjne w gabinecie stomatologicznym. 

Nowoczesne protezy zębowe - cena, refundacja

Ceny zaczynają się od 1500 zł do 2500

Nowoczesne protezy zębowe np.NOVA STRONG wykonywane są odpłatnie.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje tego typu uzupełnień.

bottom of page