top of page

Protezy zębowe stałe

Jak powinno przebiegać wykonanie pięknego uśmiechu, czyli od inspiracji do akceptacji gotowego uzupełnienia.

Przy wykonywaniu estetycznych prac ceramicznych(metamorfozy) należy uwzględnić ich odpowiedni zakres, minimum od 3 do 3 lepiej 5 do 5 oraz ewentualną plastyka dziąsła.

Zdjęcie jako inspiracja i opis szczegółowy oczekiwań, to bardzo istotne informacje dla protetyka ceramisty który tę pracę będzie wykonywał.

Dodatkowo zdjęcia można wprowadzić do programu graficznego i wstępnie przygotować wizualny projekt przyszłego uśmiechu.

Na podstawie tych informacji na modelu gipsowym, laboratorium protetyczne przygotowuje tzw wax-up czyli wstępny szkic woskowy przyszłego uśmiechu.

W gabinecie stomatologicznym lekarz powiela ten szkic i osadza na zębach pacjenta prowizoryczny kształt nowych zębów.

Po dokładnej analizie przebiegu płaszczyzn i lini uśmiechu przechodzi się do etapu wykonania pracy ostatecznej z ceramiki.

Wykonuje ja protetyk-ceramista nakładając wiele warstw ceramiki dentystycznej jedna po drugiej uzyskując odpowiedni kształt przyszłego uśmiechu.

Wiele laboratoriów oferuje możliwość przymiarki wykonanej pracy ceramicznej i dokonania ewentualnych korekt, dzięki temu pacjent ma wpływ na efekt końcowy swojego, nowego uśmiechu.

protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe

Do wykonania analizy oraz szczegółowego projektu wykonania pracy, potrzebna jest seria zdjęć portretowych.

protezy zębowe stałe

Analiza sytuacji wyjściowej

Estetycznym problemem w uśmiechu tej pacjentki jest odwrotny przebieg lini zębów, poprzedniej pracy protetycznej (kolor czerwony) względem przebiegu lini uśmiechu (kolor zielony)

protezy zębowe stałe

czerwona linią zaznaczono odwrotny przebieg lini zębów względem lini uśmiechu 

protezy zębowe stałe

Prawidłowy przebieg lini uśmiechu wzdłuż dolnej wargi zaznaczono kolorem zielonym

protezy zębowe stałe

wydłużenie mezjalnego kąta siekaczy bocznych

wydłużenie o ok 1mm siekaczy centralnych

skrócenie zębów trzecich o ok 1mm

Wstępny projekt przyszłej pracy zakłada wydłużenie siekaczy centralnych oraz skrócenie zębów trzecich

Na modelu gipsowym laboratorium protetyczne przygotowuje tzw wax-up czyli wstępny szkic woskowy przyszłego uśmiechu.

protezy zębowe stałe

Usunięcie starych koron i przygotowanie części klinicznej pod nowe uzupełnienie

- lek. dent. Anna Kurzyńska-Balsiewicz.

Odbudowa ceramiczna  - tech.dent. Sławek Cirocki

protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe

W gabinecie stomatologicznym lekarz wykonuje wycisk silikonowy oszlifowanych filarów, następnie osadza na zębach pacjenta prowizoryczny kształt nowych zębów, powielony na podstawie woskowego szkicu wstępnego.

protezy zębowe stałe

Praca zakłada wykonanie koron i mostu z tlenku cyrkonu w odcinku przednim od zęba przedtrzonowego  piątego prawego do przedtrzonowego piątego lewego.

protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe

Następnie na wyfrezowaną strukturę z tlenku cyrkonu nakłada się warstwy ceramiki, dentynowej i szkliwnej uzyskując idealną przezierność i odpowiedni kształt przyszłego uśmiechu.

Kolejne warstwy ceramiki dentystycznej

protezy zębowe stałe

Po przymiarce gotowej pracy i zaakceptowaniu ostatecznego efektu estetycznego, korony i most cementuje się na stałe.

protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe

Pierwsze spojrzenie na nowy uśmiech - wygląda doskonale !

protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe
protezy zębowe stałe

Porównanie przebiegu lini zębów względem lini uśmiechu, poprzedniej i nowej pracy.

W nowym uśmiechu linia dolnej wargi idealnie pokrywa się z linią zębów tworząc estetyczny, pełen harmoni efekt wizualny.

Etapy od oszlifowania do gotowej pracy.

bottom of page